IDEE 62 IDEE 64

Idee 63.   Jezus heeft veel schoons gezegd. Maar 't schone dat hy gezegd heeft, beslaat geen half vel druks. (71/2 cent.)