IDEE 63 IDEE 65

Idee 64.   Jezus moet veel gezegd hebben dat niet in de bybel staat. Daaronder moet veel schoons geweest zyn. Er staat van Jezus veel in de bybel, wat Jezus niet gezegd kan hebben.