IDEE 65 IDEE 67

Idee 66.   Jezus was geen christen. Ik wil hiermee niet zeggen dat hy 'n Israëliet was. 
 

NOOT

   Myn bedoeling was: hy dogmatizeerde niet als de christenen. Ik erken thans echter, dat hy 't nu en dan wél deed.

(1872)