IDEE 66 IDEE 68

Idee 67.   Een arbeider verstuikte z'n voet, en de meester riep: voort! Ik heb m'n geest verrekt, en myn meester roept: voort!
   'Meester, ik zál.'