IDEE 69 IDEE 71

Idee 70.   Daar heb je nu kleine Max....
   'Strek je arm niet zo ver uit op tafel,' zei z'n moeder, 'dat is onhebbelyk.'
   Ik had de hele dag rondgelopen om te bedenken hoe ik 't moest aanleggen om vrouw en kind in 't leven te houden.
   Ik had gepensioneerde residenten gezien. Ik had redevoeringen gelezen van geachte leden. Ook een fonkelnieuw ministerieel program dat precies leek op oude programmen. Er kwam veel in van systeem, maar niets van Recht. Ook had ik vrienden ontmoet, die zeiden: Bonjour, hoe gaat het? Die vraag doet zéér als 't heel slecht gaat. En die 't vragen, geven er eigenlyk zeer weinig om hoe 't u gaat.
   Dit alles was me weervaren, maar middel om vrouw en kinderen te voeden, had ik niet gevonden.
   Daarop kwam ik thuis. Misschien riep ik: Eli, Eli.... of zoiets.
   Ik viel neer op 'n stoel, afgemat, uitgeput, byna moedeloos...
   Ik schoof de hand onder het hoofd, dat slap neerviel, strekte de steunende elleboog uit op de tafel...
   'Mama,' riep Max, 'Papa is onhebbelyk!'
   Dat was onbillyk van kleine Max. 

VOETNOOT

had ik niet gevonden
   Eerst voor zeer korte tyd ging ik met grote weerzin over tot het besluit myn levensonderhoud in schryven te zoeken, dat me toen door allerlei "praktische" machinatiën (62) moeilyk genoeg werd gemaakt. Dat ik zo laat my schikte in die treurige noodzakelykheid, was 'n gevolg van de al te naïve hoop dat er dan toch eens eindelyk recht zou geschieden in de Havelaarszaak!
   Elke letter die ik nu overgeef aan de pers, is 'n aanklacht tegen de Nederlandse Natie. Dit moest sedert lang begrepen zyn door ieder die de parabels van CHRESOS in de Minnebrieven, en van de Goudmaker (527, slot) gelezen heeft. 
   Waarom vordert men niet ook van de laaghartige Van Twist, dat hy 't Volk op vertellinkjes onthale, voor men hem een stuk brood reikt? Hy zou er niet toe in staat zyn. Zeer wel. Maar is die onbekwaamheid dan zo'n verdienste, dat ze  -- en na 't slecht vervullen van z'n plicht nogal! --  aanspraak geeft op levensonderhoud zonder de minste arbeid?

(1872)