IDEE 74 IDEE 76

Idee 75.   'Ga eens mee vanavond,' zei me een vriend, of zo-iets. 'Er wordt 'n verhandeling gehouden over de onsterfelykheid, door 'n broodbakker. 't Is 'n waar genie.'
   'Waar woont hy?'
   Mijn vriend zei 't my. Ik ging terstond daarheen, en kocht een broodje. Dat slecht was. Maar 's avonds ging ik de verhandeling horen. Hoe die was weet ik niet, omdat ik geen verstand heb van onsterfelykheid en verhandelingen. Myn vriend zei, de verhandeling was mooi, en: 'Geloof me, 't is een waar genie...'
   'Z'n broodje is slecht. Zie, nog heb ik iets bewaard van de kruim die denken doet aan glazenmaken.'
   'Dat is mogelyk. Maar de verhandeling was mooi. Geloof me, hy is een genie...'
   'Z'n broodje is slecht.'