IDEE 80 IDEE 82

Idee 81.   Smart maakt onbillyk. Parábel werd boos op Poiètès, die 't niet helpen kon. Zy scheidde van tafel en bed, en nam haar meisjesnaam aan: Ameleia.
   Zy scheurde den kleine 't valse jurkje af, dat de aandacht wegstal. Daarop toonde ze 'r kind aan vele mensen, en vraagde met de ogen:

   'Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles?'
   Een der velen zeide: 'Indecent.'
   De anderen zeiden niets. Zy hadden de vraag der moeder niet verstaan, en zagen 't kind niet.

   Dit bedroefde Ameleia. Zy verzoende zich met Poiètès, die 't graag deed. En ze noemde zich Parábel, als vroeger, en tooide haar kind als te-voren.
   'Ach,' riep ze, 'dan ziet men toch het jurkje, en die lieve strookjes, en die linten! Misschien zal men in 't eind letten op myn kind, en 't schoner vinden dan z'n tooi. (134)