IDEE 85 IDEE 87

Idee 86.


   In 't ziekenhuis te Amsterdam -- dat gasthuis heet, ik weet niet waarom -- moest 'n matroos geamputeerd worden. Professor -- ik meen Tilanus -- zette hem z'n been af. De man rookte bedaard z'n pyp, beet nu en dan op de tanden, maar verhief zich boven de pyn.
   Professor T. bewonderde die sterkte van ziel, en sprak daarover met lof, terwyl hy 't verband legde.
   Opeens geeft de moedige patiënt een gil. Professor had hem met 'n speld gestoken.

   'Hoe,  zó schreeuwt gy, gy die zo-even...'

   'Dat's waar... maar zieje, professer, die speldeprik hoort er niet by.'

   De matroos had gelyk. 

VOETNOOT

gasthuis
Het woord gasthuis is niet oneigenaardiger dan hospitaal, dat evenmin de betekenis heeft van ziekenhuis.

(1872, in 1879 geschrapt)