IDEE 87 IDEE 89

Idee 88.


   En toch is 't niet waar, dat gedachten de wereld regeren. Dit doen zelfs Ideeën niet. Noch "opeyne" zoals graaf WILLEM meende, en beitelen liet op 'n steen te Alkmaar, die nog te zien is, naar men my verhaalde.
   Juist door de oneindigheid der gedachten verliezen zy aan invloed, wat ze groeien in getal. A...M houden N...Z in échec perpétuel.
   En de gedachten die zich afronden, en tot denkbeeld vormen, regeren dáárom de wereld niet, wyl ze  -- hoe oneindig minder in getal dan de óngetekende --  door tegenstrydige menigvuldigheid, toch nooit onverdeelde indruk maken. Naast elke nimf staan faunen en saters.

   Wat regeert dán de wereld? Daarnaar zoek ik sedert lang. Ik geloof byna: non pas la parole... mais les mots. 
 

VOETNOOT

non pas la parole... mais les mots
Ook dit is onjuist. Elk mot wordt weer op zyn beurt door andere mots krachteloos gemaakt.

(1872)