IDEE 88 IDEE 90

Idee 89.


   Als dit waar is, zal le mot "stelselaar" meer systemen omvérgooien, dan veel verhandelingen met of zonder persoonlyke achting. 
 

VOETNOOT

...dit waar is,...
Namelyk het beweerde in 88, en niet de later daarby geplaatste noot.

(1872)