IDEE 90 IDEE 92

Idee 91.


   Ik ben boos op mezelf. Ik had nagedacht over God en m'n dame. Ik begreep iets van 't een, en beminde het ander. Ik droomde, en meende veel te weten, veel lief te hebben. Al liefhebbend en dromend liep ik 'n restaurant in, en daar heb ik groen-erten met spek gegeten.

   Daarom ben ik boos op mezelf. 
 

NOOT

   Een blyk van zwakte. Ik zou dit waarlyk thans niet meer schryven. Er is niets laags in stoffelyke behoeften. Laag is 't pronken met gelogen ónstof. Toch was er geen onwaarheid in dit IDEE. Ik was oprecht in m'n kinderachtige betreuren van iets dat wezen moet gelyk het is, en dus meer eerbied verdiend dan voorgewende verhevenheid.

(1872)