IDEE 93 IDEE 95

Idee 94.


   Iets kan maar éénmaal geschieden. Iets kan worden opgevat, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Daarom:

     leugen : waarheid = oneindigheid : één

   't Is mogelyk dat iets niet geschied is. Toch kan 't worden verzonnen, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Dan is 't nog erger:

      l : w = oneindigheid : NUL.

   Die verhoudingen zyn om van te schrikken. Er komen waarachtig kemelvellen te kort!