IDEE 95 IDEE 97

Idee 96.


   Zoek m'n slaapmuts, zei ik tot twee bedienden. Een uur later vroeg ik: 'Welnu, waar is m'n slaapmuts?'
   De een zei: 'Meester, ik heb gezocht en niet gevonden. Ik weet niet waar uw slaapmuts is.'
   De ander: 'Meester, ik heb niet gezocht en niet gevonden. Ik weet niet waar uw slaapmuts is.'

   Ik had dus twee bedienden die niet wisten. Maar ik maakte onderscheid tussen 't niet-weten van de een, en 't niet-weten van de ander. Men moet zoeken naar z'n verloren slaapmuts. En wie 't zoeken heeft verzuimd, mag niet, met ongegronde aanhaling van Sokrates, zyn niet-weten opgeven als hoogste wetenschap. Ik wou dat Socrates dat niet gezegd had. Hy heeft er niet aan gedacht hoe 't zou gebruikt worden. 
 

VOETNOOT

Ik wou dat Socrates dat niet gezegd had
Dat niet gezegd had. Wát niet? Ieder weet welk woord ik bedoel, maar de uitdrukking is zeer incorrect. Als nuttig voorbeeld van slordige schryfwyze laat ik haar onverbeterd.

(1872)