IDEE 97 IDEE 99

Idee 98.


   'Kind, weet je waar je vader is?'
   'Ach neen.'
   'Ha, ha, ha... hy heeft geen vader!'

   't Kind begon te schreien. En ik begryp dat schreien wel. Er is iets kwaadaardigs in de alpha privans van 't woord atheïst. 

NOOT

   Dit IDEE deugt niet, tenzy men drukke op 't woord: kind. Pueri puerilia tractant. Volwassenen storen zich niet aan zulke domheden.


 

VERKLARINGEN

alpha privans
Latijn Latijnse uitdrukking voor het, in het Grieks gebruikte, voorvoegsel 'a-' om een ontkenning uit te drukken, zoals bijv. in het woord "atheïst".

alpha privans is een Latijnse vertaling van de Griekse uitdrukking voor "de stelende alpha", d.w.z. ontkennende of uitsluitende a.

(terug)Pueri puerilia tractant
Latijn Kinderen doen kinderlijke dingen. (terug)