IDEE 98 IDEE 100

Idee 99.


   Ik weet niet, lezer, of gy 'n lezeres zyt.
   Ik twyfel aan 't bestaan van zeeslangen en politieke eerlykheid.
   Ik ontken 't weerkomen van gister.

   Zy die 'weten' verwarren dikwyls de woorden die ik onderstreepte.
   En met die verwarring doen ze hun voordeel. Duidelykheid van uitdrukking, heren!