IDEE 102 IDEE 104

Idee 103.


   Een mislukt genie is geen genie. Ik spreek niet van mislukking door overlyden aan stuipjes of mazelen.

   Wie meent 'n genie te zyn zal geen genie worden door die mening wanneer hy 't eenmaal niet is. Maar áls hy 't is, en gy allen zegt dat hy 't niet is, zult gy gelyk hebben tot hy u dwingt te erkennen dat hy 't is.