IDEE 104 IDEE 106

Idee 105.


   'Meent ge een genie te zyn?'
   'Ja.'
   'Laat eens horen.'
   'Ik ben vry van sterke drank, kan lezen, schryven en 'n boodschap doen, en toch kan niemand my gebruiken.'

   'Die onbruikbaarheid is te geniaal om u niet te geloven.'