IDEE 106 IDEE 108

Idee 107.


   Ik zal u vertellen hoe de nederigheid in de wereld is gekomen.

   Pygmee was klein van statuur, en hield er van, over anderen heentezien. Dat lukte zelden, omdat hy zo klein was.
   Hy ging op reis, en zocht mensen die kleiner waren dan hy, maar hy vond ze niet. En z'n begeerte om heentekyken over anderen, werd al heviger en vuriger.
   Hy kwam in Patagonië waar de mensen zo groot zyn dat 'n kind, terstond na de geboorte, heenziet over z'n vader.
   Dit beviel Pygmee niet... in een ander. Maar uit wanhoop om mensen te vinden, kleiner dan hy, bedacht hy 'n middel. Hy vond 'n deugd uit, die voorschreef als eerste beginsel: wie groter is dan Pygmee, moet zich bukken tot onder de gezichtslyn van Pygmee, en de nieuwigheid vond ingang. Alle Patagoniërs werden deugdzaam. Als iemand door rechtopgaan zondigde tegen de "eerste beginselen" van Pygmees deugd, werd hy op eigenaardige wyze gestraft. Al wat gebogen was en deugdzaam, sprong de hardnekkige om de hals, en trok hem naar beneden, tot zyn hoofd het peil bereikte van Patagonische braafheid. En wie heel Patagonië op z'n schouders droeg zonder deugdzaam te worden, werd te-pronk gesteld met 'n bordje waarop 'n Patagonisch woord geschreven stond, dat eigenlyk betekent: deze man stond Pygmee in de weg.

   Dat woord vertaalt men in 't Hollands met: hoogmoed.