IDEE 108 IDEE 110

Idee 109.


   'Zyt ge een goed zwemmer?'
   'Zo, zo...'

   De man loog. Hy zwom als 'n eend.