IDEE 111 IDEE 113

Idee 112.


   Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil. 
 

NOOT

   Dit is een der redenen waarom 't my zo moeielyk valt schryver van beroep te zyn. Er gaan soms maanden voorby, dat het me onmogelyk is my te uiten. Die tyd breng ik met denken door, en een beroepsschryver in Nederland kan zich zo'n weelde niet gunnen. (67)
   Erger nog: hy kan niet voldoen aan die behoefte. Hoe 't sommigen mogelyk is elke dag, 't ganse jaar door, denkbeelden te leveren  -- hoofdredakteurs ener courant, byv. --  is my een raadsel. Dat talent is my niet gegeven, waarin dan ook de reden ligt dat ik zo lang wachtte voor ik me aan die broodschryvery overgaf. Ik hoopte zo lang mogelyk dat men my die marteling besparen zou!

(1872)