IDEE 112 IDEE 114

Idee 113.


   Ik ontving vandaag een zonderlinge brief. De schryver tekent zich ***, leerling, enz. 't Is dus een jong mens. Ik zoek z'n naam vergeefs in de Almanach de Gotha naar de geest. Maar dat zal 'n verzuim wezen. Ik begryp namelyk niet hoe iemand die nog niets heeft gepresteerd, zo'n brief zou durven schryven. Hy verwyt me 'in de naam van Jezus Christus de gekruiste' myn hoogmoed.

   'Wys denzulken 't kleed van kemelvel, dat ge versleet in de woestyn.'

   Anders of meer weet ik niet te antwoorden op zo'n hoogmoedig schryven.
  Ja toch... dit nog. Ik hoop voor die "leerling" dat de 15e wet doorgaat van m'n vriend de kapitalist, op pag. ** van 'Vryen Arbeid'. Als dan m'n "leerling" na enige tientallen jaren zware arbeid, zal opgeklommen zyn tot Opper-hoofd-Directeur van 't een-of-ander met rang van veldmaarschalk naar de geest... als hy de plaats zal hebben ingevuld, die nu open bleef door 'n verzuim van de zetters der kleine Gotha... laat hem dán eens terugkomen op z'n onderwerp.

   Het treft aardig dat ik juist een paar nummers geleden de hoogmoed behandelde. Ik houd veel van hoogmoed. 't Is 'n element dat in onze maatschappy maar al te vaak ontbreekt.
   Maar als ik zeg dat ik hoogmoed aanbeveel, dan bedoel ik daarmee niet zo'n domme, leerlingachtige, ultra-christelyke, eigengerechtige, zelfgenoegzame jongensverwaandheid.


VERKLARINGEN

de 15e wet
Uit  'Over Vryen Arbeid':
    Vyftiende wet.
      Geen jeugdig Nederlander zal onbekwaam en lummelig zyn.