IDEE 114 IDEE 116

Idee 115.


   Als ge met uw zoon overlegt welk beroep hy zal kiezen, let dan goed op of hy yverig is, want de graad van z'n yver moet bepalen of hy geschikt is voor staatsbetrekking of voor 'n byzonder beroep.
   De reden hiervan is deze. In beide gevallen begint hy z'n loopbaam als ondergeschikte. Yver zal hem schaden, als z'n chefs publieke personen zyn, maar voordeel doen by 'n particulier.
   Wie 'n bierbrouwer dient, en door yverig brouwen 't zyne toebrengt tot de bloei van de brouwery, sticht zich 'n eerzuil in de zak des bierbrouwers, maar wie 't Land dient en yverig is, staat zyn meerderen in den weg.

   Het pas de zèle van Talleyrand wordt nooit gezegd door 'n industrieel. En, als de Gouverneur-Generaal van Indië een bierbrouwer ware geweest, dat is: als de ellendige knoeieryen, die daar aan de orde van de dag zyn, invloed hadden gehad op zyn eigen belangen, dan ware Havelaar omhangen met zoveel ridderorden als er kunnen worden bedacht door de meest dankbare van alle bierbrouwers. 
 

VOETNOOT

pas de zèle
Deze saillie van Talleyrand wordt gewoonlyk verwaterd tot 'n flauw: pas trop de zèle! Het puntige ligt juist in 't weglaten van dat trop.

(1872)