IDEE 115 IDEE 117

Idee 116.


   Een publiek persoon staat lager of hoger dan byzondere personen. Trekt hy zich de algemene zaak aan, met dezelfde yver als 'n particulier de zyne behartigt, dan staat hy hoger, dewyl hy in de uitslag van 't goede slechts deelt voor een burgerdeel, en niet naar de maat zyner inspanning.

   Maar behartigt hy de publieke belangen juist genoeg om z'n traktement niet te verliezen, en de goddelyke "aanspraak op pensioen"... maakt hy tot "eerst en enig beginsel" de zorg dat "het zyn tyd maar uithoude" dan staat hy lager dan 'n partikulier, en in myn oog zelfs zeer laag. Toen ikzelf ambtenaar was, wist ik 't woord "ambtenaar" uit te spreken als 'n scheldwoord.