IDEE 117 IDEE 119

Idee 118.


   Onlangs te Brussel, kort na de dood van Brouckère, zag ik 'n vrouw, die met veel moeite haar dronken man naar huis leidde. 't Was 'n zwaar werk, want de man slingerde vreselyk, en 't vrouwtje was zwak. Maar, zo als vrouwen gewoon zyn, ze hield vol. Als de man viel, hielp ze 'm weer op, en wist weer raad om 'n paar schreden te winnen.
   Iemand die meely met haar had, stelde voor, de patiënt by hem neer te leggen, om de man te laten uitslapen.

   'Ah mon Dieu, impossible!... il y a élection aujourd'hui !'

   Die man moest kiezen! 
 

NOOT

   Toch ben ik voor algemeen stemrecht. Het is de enige manier om die stemmery iets minder schadelyk te maken dan ze nu is.

(1872) 
 

VERKLARINGEN

Brouckère
K.M.J.G. de Brouckère,  Belgisch staatsman (1796 - 1860)

O.a. burgemeester van Brussel

(terug)Ah mon Dieu, impossible!... il y a élection aujourd'hui
Ah, myn God, onmogelyk!...  er zijn vandaag verkiezingen (terug)