IDEE 119 IDEE 121

Idee 120.


   Du choc des opinions jaillit... in dit geval 'n vervelend meestal onbruikbaar mengsel van allerlei opinions. Een mengsel dat de dwalingen van alle richtingen in zich verenigt, zonder zich op te lossen in juistheid van richting.

   A en B wilden een rivier overtrekken, die van oost naar west liep. Zy stonden aan de zuidzyde. A stelde voor, oostwaarts te gaan om 'n brug te zoeken. B was van gevoelen dat men west-op 'n passage vinden zou.
   Daar kwam geleerde C. Hy addeerde B's mening by de opinie van A. Daarop halveerde hy, en riep: ik heb 't gevonden. Het gemiddelde uwer meningen is Zuid.
   A geloofde hem, maakte rechtsomkeert, en ging. Hy heeft de rivier nooit weergezien, en zal nu wel aan de zuidpool klagen over gebrek aan juistheid in 't gemiddelde.

   B had C niet geloofd. Hy was blyven staan en wachtte....
   Daar kwam de wyze D, die nog wyzer was dan de wyze C. Ook deze telde de meningen van A en B by elkaar, deelde die door twee, en riep: ik heb 't gevonden. Het gemiddelde uwer meningen is Noord!
   B geloofde hem en liep rechtuit, noord-op, de rivier in, waar hy door verdrinken bevryd is van klagen over de onjuistheid van 't gemiddelde.