IDEE 123 IDEE 125

Idee 124.


   By 'n optelling is men gewoon een proef te nemen door nogeens in te tellen in andere richting. Wanneer dát sluit is men gerust. Welnu, ik zie dat ik in 1 en 94 langs geheel verschillende weg ben gekomen tot gelyke slotsom, maar tot 'n slotsom die ik liever niet aannam. En toch, 't moet wel.
   Vermenigvuldig de uiterste termen van de evenredigheid in 94 met elkander. Doe 't zelfde met de middelste termen, en zie:

   Een oneindig getal waarheden = één leugen!

   Ik deed dus misschien verkeerd, myn eerste IDEE te beginnen met misschien.
   En wat er volgt uit de toepassing van dat IDEE op de tweede vergelyking in 94, ontsnapt me.

   Maar hoe men 't neemt, het is treurig. En toch zyn er mensen die de titel durven aannemen van doctor  -- d.i. Leraar --  in de wysbegeerte. Dát begryp ik niet.