IDEE 125 IDEE 127

Idee 126.


   De Heer Günst zond my de nummers van de Dageraad die verschenen zyn sedert m'n vertrek uit Amsterdam. Ik vang veel indrukken op, en dit was ook 't geval onder 't lezen van die nummers. Eén er van wil ik u meedelen. Ik had gisteren weer gehoord dat ik zo'n begaafde schryver was...

   Leugenaars, huichelaars! Wie spreekt er over Van Vloten, over Titus, over Scheltema, over A.F. Sifflé, over Aramaldi, over Lachmé, en over zo vélen die oneindig beter schryven dan ik? Daar is valsheid in dat geroep over mooischryvery.

   Als ik weer op reis ga, en men biedt me ergens een nachtlyst aan, zal ik m'n beroep invullen met: begaafde schryver, en m'n geboorteplaats met: helaas! Want ik ben 'n Amsterdammer.