IDEE 128 IDEE 130

Idee 129.


   'Maar... ze moeten toch iets hebben dat hen bindt. Iets als cohaesie...'
   'Ja... zo... 't heeft niet veel om 't lyf. Zy zoeken waarheid.'
   'Ik ben met u eens dat dit niet veel om 't lyf heeft.'

   'Ik verwachtte van u niet anders dan zo'n volledige toestemming.'