IDEE 129 IDEE 131

Idee 130.


   'Ik heb 't gedaan...'
   'Wat?'
   'Dat stuk over de menswording. Maar ze willen 't niet plaatsen.'
   'Dat is infaam! Te-meer omdat ik overtuigd ben dat... zeg eens, gyzelf, was uw stuk goed geschreven?'
   'Zonderlinge vraag. Hoe kan ik zeggen van myzelf...'

   ' 't Is waar. Ik vergat uw principe over nederigheid. Gy moogt niet zeggen: "ik schreef goed". Maar wel moogt ge  - wetende dat goed schryven 't onmisbaar beding was --  uw stuk inzenden en daardoor zonder 'n woord te spreken betuigen: "ik schreef goed". Ik begryp uw "principes" niet.'
   'Dat zy zo 't wil. Myn stuk was goed.'
   'Daar heb ik u!'
   'Ja. Nu, myn stuk wás goed, ziedaar! Maar de Dageraad wil 't niet opnemen omdat zyn gevoelen over de menswording...'

   'De Dageraad heeft geen gevoelen. Ik gis dat uw stuk niet goed was.'