IDEE 130 IDEE 132

Idee 131.


   'Waarde Günst! Wees zo goed my van tyd tot tyd mee te delen of 't lezen van de Dageraad toeneemt. Ik hoop ja. Dan heb ik in myn IDEEËN wat meer ruimte voor andere zaken. Ik kom plaats te kort, en wilde niets liever dan nu en dan wat van me afschuiven. Zodra 't mag en kan, laat ik alle buitenissigheden rusten.' 
 

VOETNOOT

Waarde Günst
   De heer Günst was jaren lang uitgever van bedoeld tydschrift. Sedert enige tyd heeft het opgehouden te bestaan, doch niet dan na in wyde kring licht te hebben verspreid. Zeer veel begrippen die thans by beschaafden en ontwikkelden voor vanzelfsprekend doorgaan, werden dertig en twintig jaren geleden, toen de Dageraad ze voorstond, door verreweg de meesten van hen die er thans mee instemmen, als gewaagde paradoxen verworpen. Deze opmerking is alsmede van toepassing op 'n groot gedeelte myner IDEEËN. Wat ik in 402 voorspelde als over zeer lange tyd te zullen gebeuren, is reeds nu het geval.

(1879)

(terug)