IDEE 136 IDEE 138

Idee 137.


   Als ge van kurioziteiten houdt, kan ik u 't volgende aanbevelen. Hebt  ge wel eens 'n hond gezien die 'n bochel had? Ik nooit.

   Welnu, dát kunnen we zeer gemakkelyk te zien krygen. Neem 'n nest jonge honden die 't ongeluk hebben welschapen te zyn. Spreek deze bezwering uit:
   'Natuur, Natuur, Natuur, wat benje dom, Natuur!'
   Trek daarna uw hondjes korsetjes aan, liefst wat styf en wat nauw, en let eens goed op of Natuur niet heel spoedig uw toverspreuk gehoorzaamt, en u wat scheefs geeft, waar ze in haar domheid, vóór uw bezwering, meende te kunnen volstaan met welschapenheid.