IDEE 138 IDEE 140

Idee 139.


   Een eerlyk man staat die "vader" in 't Elberfeldse weeshuis, die suppoosten en die arme kinderen met stuipen nader dan de onnatuurlyke halfwyze die de bybel voor "Gods Woord" en heilig houdt, maar zich niet laat "aangrijpen" door de "Geest".

   Ik heb 't hoofdstuk nagelezen waarover het tienjarig jongetje 'n verklarende uitweiding hield  -- Openbaring XXI --  en voel me verwant aan iemand die, dat lezende met behoorlyke krankzinnigheid, het meent te begrypen en 't gelooft. Maar ik voel me niet verwant aan de man die, dat lezende met geloof en voorgewend begrip, op geleerde manier betoogt niet krankzinnig te wezen. Ik houd meer van die jongetjes op de keldertrap dan van dominee Meyboom die 't verwerpen der wonderen bestrydt door ze natuurkundig te verklaren. (435)