IDEE 140 IDEE 142

Idee 141.


   Geloof en buig u, of verwerp en sta rechtop. Naïve, kinderlyke, soms verheven onwaarheid is nu-en-dan te dulden in poëzie. Maar 2 x 2 = 5 zal 'n gruwel blyven, zolang 2 x 2 niet meer en niet minder is dan vier. 
 

VOETNOOT

... in poëzie
Onwaarheid als zodanig is nooit "verheven" en juist in 'poëzie' kan ze 't minst geduld worden. (263)

(1879)