IDEE 144 IDEE 146

Idee 145.


   Ja, dwaling trekt aan! De geschiedenis van 't mensdom, zowel als van iedere mens in 't byzonder, is eigenlyk niets dan één grote stryd tussen waar en onwaar, tussen wanbegrip en gezond verstand, jazelfs meestal niets dan stryd tussen wanbegrippen onderling.

   Ons verdriet over 't verlies van 'n dwaling heeft iets van de verstoordheid die u bezielt, lezer, by 't vruchteloos zoeken naar de twee of drie geheel onnodige omslachtige, en dus schadelyke, ch's die ik wegliet uit de laatstvoorgaande vyf regels. Op die ch's en dergelyke overbodigheden zal ik later terugkomen. Nu eerst nog wat over andere dwalingen, of liever over dwalingen in 't algemeen.