IDEE 146 IDEE 148

Idee 147.


   Dwaling is nodig. Als de objektieve waarheid  -- ik weet niet of ze bestaat --  als die waarheid ons aantrok, altyd, overal, zonder tegenwicht... als we aan 't streven dáárnaar al onze krachten konden wyden, geheel, onverdeeld, zonder telkens te worden afgetrokken door onze neiging tot het onware, zou de cyclus van de werkzaamheden der Natuur verbroken zyn, en dus geen cyclus wezen.

   Wie der bloem 'n eeuwig leven gaf, zou 't doodvonnis uitspreken over de nieuwe schepping die aanvangt na 't verkwynen. Ontbinding is nodig in de stoffelyke natuur, dwaling op verstandelyk en zedelyk gebied. Wie voor verrotting vreest, is 'n vyand van het leven.