IDEE 148 IDEE 150

Idee 149.


   Ik zeide: "Wie voor verrotting vreest, is 'n vyand van 't leven." Ja! En wie zich beklaagt over dwaling, is 'n vyand van de waarheid. Maar ik spreek van de verrotting, van de dwaling. Stoffelyk leven is stryd tegen elke verrotting. Zedelyk en geestelyk leven, stryd tegen elke dwaling.

   't Zou kurieus wezen als men myn IDEEËN over de noodzakelykheid van dwaling en ontbinding, opvatte alsof ik party trok voor leugen, en liever een lyk zag dan een meisje. Men is er toe in-staat.