IDEE 152 IDEE 154

Idee 153


   Vooruitgaan?
   Wie is de verwaande dwaas die dat woord heeft uitgevonden. Zeker had hy geen kinderen. Anders zouden die hem geleerd hebben hoe weinig hy wist. Ja, 't is de vraag of 't weinige dat we meer weten dan 'n kind, opweegt tegen de meerdere onwaarheid die we opdeden, en dus als debet-posten behoren te worden afgetrokken van 't saldo onzer hogere wetenschap.