IDEE 154 IDEE 156

Idee 155


   Van de maan af gezien, zyn we allen even groot. Voor 'n weter zou er geen verschil merkbaar zyn tussen de kennis van 'n kind en van de wysgeer die 't meest en 't zuiverst gedacht heeft.