IDEE 162 IDEE 164

Idee 163


   Bidden is: aan die schaar vragen of ze zo goed wil zyn, ditmaal niet toetehappen, omdat er iets tussen haar kaken ligt, dat we gaarne wilden héélhouden.

   Bidden zou dus, als 't niet kinderachtig ware, een misdadige poging zyn om de Natuur te verlokken tot wanorde.