IDEE 166 IDEE 168

Idee 167


   Alle waarheden zyn even eenvoudig. 't Verschil tussen schynbare ingewikkeldheid en duidelykheid ligt in 't getal, niet in de soort der tussen-sluitredenen.
   Wanneer we van zekere hoeveelheid 'n andere hoeveelheid aftrekken, denken we by 't noemen van het verschil niet aan de macht van 'n God die bepaald hebben zou dat 10 - 3 = 7 wezen zal. En dit behoeft ook niet.

   Maar als 't getal 10 door oneindig veel bewerkingen  -- alle op zichzelf even eenvoudig als de bovenstaande aftrekking --  wordt gebracht tot zeven, dan roepen wy uit: dát heeft God gedaan! Dit behoeft evenmin. We spreken zo uit ydelheid, omdat we niet bekennen willen dat er zoveel schakels ontbreken in onze waarneming van de keten der sluitredenen.