IDEE 169 IDEE 171

Idee 170


   De Indische Trimourti  -- de drieëenheid die wy, langs wat omwegen en vry verbasterd, hebben overgenomen --  bestond uit scheppen  -- juister: samenstellen --  uit onderhouden en vernietigen, juister: ontbinden.
   De middelste hoedanigheid is eigenlyk niets dan 't voortduren der werking van de eerste. Er wordt verenigd en gescheiden, anders niet. Twee of meer stofdelen, onder andere gegevens, voegen zich samen. Twee of meer stofdelen, onder andere gegevens, scheiden zich. Dit is alles