IDEE 171 IDEE 173

Idee 172


   Wy werpen dus één derdedeel van die Trimourti weg. En méér. Want onze god Noodzakelykheid is niet drievoudig, niet tweevoudig, hy is éénvoudig.
   Liggen is geen handeling. Maar ook leggen en wegnemen zyn, ofschoon twee handelingen, uitvloeisels van 'tzelfde beginsel: beweging. Scheppen is: samenvoegen met iets anders, of: samenvoegen op andere wyze. Ziedaar de gehele natuurwet, het godsbegrip, de leer der Noodzakelykheid, teruggebracht tot dit éne woord: aantrekken.

   Wie of wat het meest aantrekt, wint vorm.
   Wie of wat het minst aantrekt, verliest vorm.
   Alles wat geschiedt komt voort uit die eeuwige afwisseling van meer of min.