IDEE 172 IDEE 174

Idee 173


   t Is kinderachtig  -- dat heet: het is menselyk --  altyd te schermen met zonnestelsels, om iets te bewyzen van 'n persoonlyke god. Breng 't water van uw waskom in draaiende beweging. Let op 't samenvoegen van de dryvende zeepbolletjes, en ge ziet 'n zonnestelsel in 't klein. Elk bolletje neemt de plaats in, die het naar de omringende gegevens innemen moet. De aarde, de zon, Sirius, doen het ook.

   Maar denkt u de rand van de kom weg. Want ruimte is oneindig, zoals stof eeuwig is. 
 

VOETNOOT

omringende gegevens
In-verband met z'n eigen toestand natuurlyk. 't Woord "omringende" is te-veel. De bedoeling is: alle gegevens.

(1872)