IDEE 173 IDEE 175

Idee 174


   Ge kunt u die oneindigheid niet denken? Kunt ge u 'n rand denken aan de waskom van 't heelal?

   Ge kunt u die eeuwigheid van de stof niet voorstellen? Is 't u dan wél mogelyk te begrypen dat iets vernietigd is, of geschapen? 
 
 

VOETNOOT

Kunt ge u 'n rand denken aan de waskom van 't heelal?
   Gewis niet. Waar grenzen zyn bestaat 'n dynamisch middelpunt, dat weldra statisch worden zou, nadat het alles tot zich had getrokken. By gebrek aan tegenwicht zouden de lichamen die 'n veronderstelde grens vormen, zich in hun verwyderde pozitie niet kunnen handhaven. 't Heelal ware dan 'n klomp, één klomp, of misschien  -- oneindig klein dan! --  een stip vaste stof. 
Quod absurdum.

(1872)