IDEE 183 IDEE 185

Idee 184


   Zó, denk ik, zal er gestaan hebben in de grondtekst, en wy zyn meely schuldig aan Origenes die veel pyn heeft geleden door 't letterlyk opvatten van de verkeerde overzetting. Ik heb eerbied voor Origenes. Hy geloofde, en handelde naar dat geloof. Ik die niet geloof, heb vryheid hem niet natevolgen. Maar hoe de gelovers zich afmaken van de wenk in vers 12  -- vers 12 van de Mattheus uit de bybel, ditmaal --  hoe zy kunnen goedpraten dat ze niet doen wat Origenes deed "om des hemelryks wil" zie, dát begryp ik niet. Welke theologie doctor wil me dat uitleggen?

   Het gewone antwoord  -- dat nooit opgaat --  gaat vooral hier niet op. Door namelyk te zeggen: "o, dat was 'n voorschrift voor de mensen van die tyd, dat gaat ons niet aan," vergeet men dat dit voorschrift, op zekere tyd toegepast, van zonderlinge invloed wezen zou op de volgende tyden. 't Opvolgen van de wenk in dat twaalfde vers, zou alle andere wenken en lessen overbodig gemaakt hebben. 't Is 'n soort van: "exit mensdom, en de gordyn valt."
 
 
 
 

VERKLARINGEN

Origenes
Origenes Adamantius, 185 - 254

   Zeer vooraanstaande en invloedrijke theoloog en bijbelonderzoeker uit de vroege Griekse kerk.

   Er is beweerd door de historicus Eusebius van Caesarea dat Origenes zich, nog als jong man, castreerde, maar dit wordt nergens bevestigd.  Wel heeft Origenes in zijn eigen geschriften geschreven het fanatisme te betreuren van degenen die Matth. XIX, vs. 12 zeer letterlyk interpreteren.
   In deze tekst staat: "... en er zijn gesnededen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatte het."

(terug)