IDEE 184 IDEE 186

Idee 185


   Ja, die Origenes is me lief... als 'n Elberfeldse wees! Geloof wat ge wilt, maar handel naar uw geloof. Dat vind ik by Christenen zo weinig. Hoe, die Jezus is voor sommigen de zoon van God? Voor anderen, 'n onzondig wezen, 'n edel mens, 'n wysgeer, 'n leraar, 'n hervormer...

   Hoe menigvuldig ook de nuances zyn, waarmee de Christenen hun voorganger kleuren, daarin komen allen overeen dat zyn woorden wetgevend gezag hebben. Ik althans heb nog niet gehoord van 'n sekte die stelselmatig het verbindende der voorschriften van Jezus ontkent. Voor allen is, zo ver my bekend is, zyn woord de waarheid, niets dan de waarheid, al de waarheid.
   Welnu, dit hindert my zo in Christenen, dat zy die niet de moed hebben dat domme zieldodende stelsel te veranderen wat de woorden aangaat, zo gemakkelyk zich weten aftemaken van de daden die uit dat stelsel  -- volgens hun eigen lezing --  zouden moeten voortvloeien.