IDEE 185 IDEE 187

Idee 186


   Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zyn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  -- schoon ik ze niet geloof omdat hy 't zeide --  maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde.

   Ik heb 'n neefje die spelfouten maakt en zich daarom Multatulist noemt. Wat zou m'n aanhang groot wezen als dat opging. 
 
 

VOETNOOT

Ik ontken 't bestaan van dat christendom
   Jezus is driemaal gekruizigd. Eens door de Joden, vervolgens door z'n levensbeschryvers (6593) en eindelyk door de Christenen zelf. Hy had nooit kwaadaardiger vyanden dan de laatsten.

(1872)