IDEE 189 IDEE 191

Idee 190


   Staatkundige vryheid is 'n goede zaak, maar 't is niet de moeite waard die te geven aan 'n Volk dat zichzelf aan banden legt waar 't niet nodig is.
   Wat baat het of de kooi van 't vogeltje wordt opengezet, als 't arme dier dom genoeg was z'n slagpennen uittetrekken, of als 't in vliegen geen lust heeft?