IDEE 190 IDEE 192

Idee 191


   Om invloed te hebben op de wetten, is 't genoeg minister, of lid van de Tweede-Kamer te wezen. Om iets te veranderen in de zeden van 'n volk, moet men méér zyn dan dat.
   't Is gemakkelyker 'n nieuwe belasting opteleggen dan, byv. die lelyke ronde hoeden van de mannen afteschaffen. De grootste geweldenaar zou de moed niet gehad hebben die dingen intevoeren. En áls hy 't gewaagd had zou er zeker opstand gekomen zyn.