IDEE 192 IDEE 194

Idee 193


   En dat is altyd zo geweest. Er stond niet in de Wet van Mozes, dat de man 't recht had z'n vrouw aan stukjes te snyden, om die te gebruiken tot visitekaartjes of circulaires. Maar in de Zeden scheen 't wél te liggen. Althans we lezen in Richteren XIX geen woord van afkeuring, noch van verwondering zelfs, over die in ons oog zonderlinge wys van korresponderen. Zo vinden de mensen altyd middel om te bewyzen dat de slechtste wetten te goed voor hen zyn.